Avís legal

Les condicions generals contingudes en el present avís legal regulen l’accés i utilització de la pàgina web de Shabda Edicions. L’accés a la mateixa implica la seva acceptació sense reserves.
El domini www.shabdaedicions.com, és propietat de l’Associació Shabda Edicions, Associació sense ànim de lucre inscrita en el Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya. Està domiciliada a la Plaça de l’Església de Torreblanca 1, núm. 1 de 08233 Vacarisses amb NIF nº G67051870.