Condicions de les donacions

Donacions

Les quantitats referides com a donacions mostrades a www.shabdaedicions.com són vàlides excepte error tipogràfic.
Shabda Edicions es reserva el dret a modificar en qualsevol moment les quantitats oferides per als productes. Aquestes modificacions no s’aplicaran a les comandes ja efectuades i que es trobin en tràmit, però sí a les noves comandes que efectuï l’usuari amb posterioritat al canvi, així com a les modificacions que l’usuari sol·liciti en relació a comandes anteriors.

Descripcions i fotografies dels productes

Shabda Edicions posa especial atenció a la correcta redacció de les característiques dels productes. Això no obstant, si el client detectés algun error, preguem ens remeti un correu electrònic informant-nos del mateix a tienda-online@shabdaedicions.com per poder esmenar-ho.
Cal tenir en compte que les descripcions i fotografies dels productes són merament orientatives, i poden variar sense previ avís ja que durant el procés editorial pot canviar o actualitzar-se la presentació dels productes i no correspondre al què es mostra en la fitxa del producte.

Disponibilitat dels productes i termini de lliurament

En general, els productes estan disponibles en un termini de 2 a 5 dies després de fer la comanda i Shabda Edicions realitzarà els esforços oportuns per complir amb això. No obstant això, si no fos possible mantenir aquesta disponibilitat en algun moment per causes alienes a la nostra voluntat (dies festius, trencament d’estoc, retirada de producte, etc.) l’usuari serà informat immediatament de la no disponibilitat del producte i del nou termini de lliurament previst, podent si escau cancel·lar la comanda previ avís a Shabda Edicions.

Formes d’efectuar la donació

En Shabda Edicions pot triar entre diverses modalitats:

 1. Transferencia bancaria: Després de finalitzar la donació li apareixeran en pantalla les dades necessàries per realitzar la transferència bancària. A més li enviarem un correu electrònic amb aquestes dades, on li indicarem la quantitat oferida per la comanda, el concepte que ha d’indicar en la transferència i el número de compte on s’ha de fer l’ingrés. Recordi indicar com a concepte de l’ingrés el número de la seva comanda perquè ho localitzem fàcilment.
  Nota: Les transferències acostumen a trigar aproximadament 48 hores en fer-se efectives si no són des de la mateixa entitat. El temps de lliurament de la comanda comença a comptar a partir de la confirmació de la transferència, de manera que si voleu agilitzar aquest procés és millor que ens envieu un correu electrònic a tienda-online@shabdaedicions.com amb el comprovant de transferència.
 2. Pagament amb targeta: El càrrec a la targeta es realitza en el mateix moment de realitzar la donació, a través de la passarel·la de pagament de l’entitat financera corresponent i un cop s’hagi comprovat que les dades comunicades són correctes.
  En aquest sentit, les dades confidencials són transmeses de forma encriptada (SSL) a l’entitat financera corresponent. El sistema d’encriptació SSL que utilitzem confereix total seguretat a la transmissió de dades a través de la xarxa. Les seves dades gaudeixen de total confidencialitat i protecció.
  La seguretat de l’ingrés via electrònica està garantida per l’entitat bancària corresponent. Aquesta disposa dels mitjans de seguretat necessaris per identificar possibles errors en les dades facilitades al realitzar d’ingrés amb targeta.
  Les dades sobre les targetes de crèdit no queden enregistrades a cap base de dades nostra. Són únicament utilitzades en el TPV (Terminal Punt de Venda) virtual de la nostra entitat financera, a través de la seva Passarel·la de Pagament Segur.

Shabda Edicions es reserva el dret a canviar les modalitats d’ingrés, podent crear-ne de noves o eliminar alguna de les existents, sense que l’usuari de Shabda Edicions pugui realitzar reclamacions per aquest motiu. No obstant això si el canvi en la modalitat d’ingrés afectés una comanda ja realitzada, des de tienda-online@shabdaedicions.com ens posaríem en contacte amb l’usuari per informar-lo de l’esmentat canvi, oferint-li la opció de cancel·lar la seva donació si ho considerés convenient.

Devolucions i dret de desistiment

L’usuari disposa de 2 dies naturals des de la recepció del producte per sol·licitar-ne la devolució.
Per exercir el dret de desistiment, haurà de notificar-nos a través del correu tienda-online@shabdaedicions.com la seva decisió de desistir del producte. Per a això, haurà d’emplenar i enviar-nos per e-mail el següent model de formulari de desistiment (o, si no un escrit amb les dades de la seva petició):
A l’atenció del Dep. D’Atenció al client
Per la present li comunico que desisteixo de la meva donació pel següent bé (nom del producte)
Producte rebut el (data de la donació)
Nº de la donació
Nom de l’usuari
Domicili de l’usuari
Telèfon de contacte de l’usuari
Signatura de l’usuari
Data
Un cop rebut, el nostre equip li facilitarà les instruccions necessàries per a la seva tramitació. No us oblideu de indicar-nos un telèfon de contacte vàlid (imprescindible per poder tramitar la seva sol·licitud a l’efecte de verificar les dades per a la devolució).
Cal tenir en compte els següents supòsits necessaris per a tramitar les devolucions:

Dret de Desistiment.

El producte ha de trobar-se en perfecte estat, en el seu embalatge original i no ha d’haver estat desprecintat, deteriorat ni utilitzat.
L’usuari té dret a sol·licitar la devolució encara que els motius de la mateixa siguin per causes alienes a la gestió de Shabda Edicions, corrent en aquest cas l’usuari amb les despeses d’enviament derivades de la devolució. El reintegrament de la donació s’ha de fer, en qualsevol cas, un cop rebuts els articles i prèvia comprovació de l’estat del producte, en un termini màxim de 14 dies naturals des de la data de comunicació del desig de desistiment de la donació, segons la legislació vigent i procedint al reintegrament de la quantitat donada en la mateixa modalitat en què es va efectuar la compra. Queden exclosos del reintegrament les possibles despeses d’enviament abonats en el lliurament inicial.
Productes exclosos del dret de desistiment: El dret de desistiment no serà aplicable a les donacions que facin referència a:

 1. El subministrament de béns precintats i que hagin estat desprecintats després del lliurament.
 2. La donació per llibres electrònics de descàrrega.

El producte es troba defectuós per causes aliena al client:

 1. Defecte de fàbrica.
 2. Trencament per part de l’agència de transports o per error de tramitació. En aquest cas, l’usuari haurà de comunicar-se en un termini màxim de 24h. després de la recepció dels productes per poder tramitar la corresponent reclamació. Si s’observa trencament de la caixa o manipulació de l’embalatge de transport, l’usuari ha anotar-ho al albarà de transport a la recepció del producte.

En qualsevol dels supòsits d’aquest punt es procedirà a canviar el producte de forma gratuïta per al client, un cop rebut el/els articles i comprovat el seu estat.
Cal tenir en compte que no s’acceptaran devolucions que no hagin estat comunicades prèviament a Shabda Edicions ni aquelles remeses a ports deguts.

Despeses d’enviament i temps de lliurament

Les despeses d’enviament es calculen en relació al pes del producte embalat. S’utilitzen els següents sistemes d’enviament:
Correus: de 2 a 5 dies
Nacex: de 24 a 72 hores
El temps de lliurament estimat per la seva comanda dependrà del producte i de la destinació. Per a una major exactitud, li recomanem ens consulti i li confirmarem el termini estimat.

Opcions de lliurament

 1. Recollida local a Vacarisses: en aquest cas cal contactar amb Shabda Edicions prèviament per concertar dia i hora de recollida. Telèfon 616.242.107.
 2. Lliurament a l’adreça indicada per l’usuari.