“Que tots puguin estudiar la Paraula de Buda en la seva propia llengua” Buda Shakyamuni en el Pali Vinaya

ShabdaEdicions

Publicació de les Paraules Sagrades que fan sorgir la comprensió del seu significat profund

Campana y instrumentos de practica del Budismo

Shabda Edicions és una Associació sense ànim de lucre que té com a propòsit proporcionar als estudiants i practicants del Dharma llibres i textos budistes, així com materials de pràctica del budisme tibetà en general i, especialment, del Llinatge Ripa de budisme Nyingma tibetà, a les llengües castellana i català.

A més amb la comprensió que la Paraula Sagrada és diversa en les seves manifestacions també s’inclouran textos sagrats d’altres tradicions espirituals.

Així mateix el nostre compromís està en ajudar a apropar la saviesa a la societat promovent hàbits saludables, creativitat i inspiració, i de forma específica en temes d’educació dels nens, la sanació i la direcció de les empreses, eines que, impregnades amb els valors més elevats de la humanitat, ens ajudin a conduir-nos cap a una societat il·luminada.

Un preciós equip de persones treballant al vostre servei.

El Corn marí Blanc

Representa el so del Dharma, l’aspecte sonor de les Paraules de Veritat, de Saviesa, dels ensenyaments espirituals que sorgeixen de la vacuïtat. El blanc representa la puresa original.

El Lotus blau

El Lotus sorgeix de la puresa de la ment i el cor i es manifesta com a compassió i totes les perfectes qualitats. El color blau fa referència a l’essència de la vacuïtat.