Publicat el

La tradició del Tertön al budisme tibetà

S.E. Namkha Drimed Rabjam Rinpoche

S.E. Namkha Drimed és un Tertön, o descobridor dels tresors del Dharma anomenats Termas. H.E. Namkha Drimed ha rebut tresors sobre els aspectes complets de Gesar de les Tres Arrels i de la realització de les Quatre Activitats combinades, així com de Phurba, Yeshe Tsogyal, Dorje Drolö, la pràctica del cor del Guru, Dzogchen, etc. Ha rebut aquests tresors profunds del dharma en el moment adequat per tal de netejar la degeneració del dharma i els éssers i fins al moment actual ha revelat el nombre auspiciós (vuit) volums de terma.

Aquí hi ha una descripció de la tradició, extreta amb el permís de “The Hidden Teachings of Tibet” de Tulku Thondup Rinpoche:

“Les termas són escriptures que han estat deliberadament amagades i descobertes en temps successivament adequats per mestres realitzats a través del seu poder il·luminat. Representen la forma tántrica més profunda, autèntica i poderosa de la pràctica budista. Centenars de Tertöns, han trobat milers de volums d’escriptures i objectes sagrats amagats a la terra, l’aigua, el cel, les muntanyes, les roques i la ment. En practicar aquests ensenyaments, molts dels seus seguidors han arribat a l’estat de la il·luminació plena, la budeïtat. Diverses escoles de budisme al Tibet tenen termas però l’escola Nyingma té la tradició més rica.

La font del Tresor del Dharma, la persona que va establir el sistema Terma del Nyingma, és Guru Padmasambhava, assistit per la seva consort Yeshe Tsogyal. També hi ha ensenyaments que van ser amagats pels seus deixebles, com ara Vairocana, i les seves reencarnacions, i també per Vimalamitra, un gran erudit i savi indi del segle IX.

Les termas són escriptures tàntriques, principalment dels tres Tantras interns. Hi ha dos tipus d’ocultació de les termas Nyingma. El primer és la Terma de la Terra, l’ocultació i el descobriment de la terma usant escrits simbòlics com a clau. Els escrits simbòlics en rotllos de paper són amagats en roques, llacs i temples. Es diu Terma de la Terra perquè s’utilitzen escrits simbòlics en rotllos de paper com a clau per despertar el recull de l’ensenyament que s’ha amagat en la naturalesa essencial de les ments. De vegades, tot el text de l’ensenyament es descobreix al lloc d’ocultació. Tots els objectes sagrats descoberts com Termas són també Termas de la Terra.

El segon és la Terma de la Ment. En la majoria dels casos d’aquest tipus, els descobridors troben primerament els escrits simbòlics en la seva ment, llavors aquests esdevenen la clau per al descobriment dels ensenyaments. La característica important del sistema Terma Nyingma és que Guru Padmasambhava va ocultar els ensenyaments en la naturalesa essencial de les ments dels seus deixebles realitzats a través del seu poder de transmissió del mandat mental. Per tant, les Termas Nyingma no són les Escriptures que estan amagades en un regne o un lloc com a llibres i que posteriorment es redescobreixen o es recullen com el mateix text físic. Més aviat, es descobreixen a través del despertar dels ensenyaments de la naturalesa de les ments dels deixebles realitzats de Guru Padmasambhava i d’altres”.

Font: https://www.ripaladrang.org/written-teaching-the-terton-tradition-in-tibetan-buddhism/

Social Media:
Publicat el